Düşünce Denizi

Bektaşi Nefesleri- Sakine Bacı’dan

Bu sefer de bir kadın Bektaşi’den bir nefes örneği verelim. Sakine Bacı, 20. yüzyılda, yani yakın zamanda yaşamış Bektaşi erenlerindendir. Göçtüğünde 100 yaşlarında olduğu söylenir. Aşağıdaki nefesi yazdığı zaman da 95 yaşındadır. Eskişehir Sultan Şuca tekyesi şeyhi, Şair Ali Rıza Hadi’nin kızıdır.

Ezeli kurdular erkanı yolu
Bu yolun sahibi Muhammed Ali
Pirimi sorarsan Bektaş-ı Veli
Ali Veli gibi er bulunur mu?

Oturmuş mürşidler dolu içerler
Dillerinden dürr ü gevher saçarlar
Günahlının günahından geçerler
Kusursuz günahsız kul ulunur mu

Mürşidler oturmuş yerli yerine
Kimse eremedi Ali sırrına
Hep dikildik erenlerin darına
Mansur’un çektiği dar bulunur mu?

Biz de içelim kırklar içtiği demden
Gönülde kalmasın kaygıdan gamdan
Hatice Fatıma girdiği cemden
Arasalar böyle cem bulunur mu?

Cem cemiyet cümle şeyden uludur
Ayn-ı cem kardeşler Ali kuludur
Üstümüzde duran kudret elidir
Böyle bir mübarek el bulunur mu?

Erenlerin yolu bir gizli sırdır
Her ne arar isen orada vardır
Cümle cem ehlinde gönüller birdir
Arasan birinde gam bulunur mu?

Üçler beşler o kapıyı açtılar
Muhabbete misk ü anber saçtılar
Haklıyı haksızı orda seçtiler
Suçlu olanlara yer bulunur mu?

Beni mest eyledin meyi içirdin
Fırsatın var iken elden kaçırdın
Doksan beş yaş ile günün geçirdin
Geçen günler gibi gün bulunur mu?

Sakine Hatun der varabilirsen
Can gözün açup da görebilirsen
Bu sözün fehmine erebilirsen
Bundan büyük sana ün bulunur mu?

Reklamlar

7 Aralık 2006 - Posted by | Bektaşilik ve Alevilik, kadın, Nefesler

4 Yorum »

 1. KERBELA’YA AĞIT ( Mersiye )

  Kerbela çölünde, meydan yerinde
  Şah Hüseyin der de yanar ağlarım
  Aciz kaldım hariciler elinde
  Şah Hüseyin der de yanar ağlarım

  Biz tutalım imamların yasını
  İmam Hasan içti ağı tasını
  Şah Hüseyn’e emanet etti Kasım’ı
  Şah Hüseyin der de yanar ağlarım

  Ali Ekber su deyip figan eyledi
  Abbas cenk eyleyip suyunu aldı
  Masumun ağzından ok ile vurdu
  Şah Hüseyin der de yanar ağlarım

  Sancağı elinde kılıç belinde
  Şehit düştü Kerbela’nın çölünde
  Ya Hüseyin deyip duram darında
  Şah Hüseyin der de yanar ağlarım

  Ümmügülsüm,Zeynep figan eyledi
  Şehriban ana da saçını yoldu
  İmam Zeynel anda hem yetim kaldı
  Şah Hüseyin der de yanar ağlarım

  Başlarını süngülere taktılar
  El ele verip te hora teptiler
  Götürüp de hem dımışka taktılar
  Şah Hüseyin der de yanar ağlarım

  Şimir aldı Şah Hüseynin başını
  Gürzü vurdu kırdı onun dişini
  Keşiş verdi yedi oğlunun başını
  Şah Hüseyin der de yanar ağlarım

  Asiye Hatun da bunu söyledi
  Ordu Haymegaha hücum eyledi
  Bacılar da çıplak deveye bindi
  Şah Hüseyin der de yanar ağlarım

  Asiye Hatun : Asiye kırmızı

  2

  TİRYAKİ DESTANI
  Tiryaki ağalara destan söylesem
  Acep bu sözüme darılır-mola
  Kızıl üzüm alsam koysam cebine
  Gözü tabakadan ayrılır-mola

  Tabaka ambardır, ağızlık, yaba
  Kimi ince sarar, kimisi kaba
  Darağacı kurulsa etmezler tövbe
  Sabretsek az biraz durulur-mola

  Kâğıt tükenirse hazır lülesi
  Mındar tütün tiryakinin belası
  İçmemesi hepisinin alası
  Sabretsek az biraz durulur-mola

  Kaba kâğıt acı verir dumanı
  Öksürük gelirse vermez amanı
  Bağrı saz çalar, döşü kemanı
  Otuz iki makam vurulur-mola

  Zenginler de bir tarafa geçerler
  Fukarayı ayırırlar, seçerler
  Kimi ayıngayı, kimi paket içerler
  Bu da mahşer günü sorulur-mola

  Tiryaki tütünü zaten çok sever
  Birini sararken birini ever(çiğner)
  Tütün tükenirse karısın döver
  O da erkeğim diye gurulur-mola

  Tütünün iyisi altın ettirir
  Tükenirse por yavşanı (ot) kattırır
  Sırtındaki gömleğini sattırır
  Bunu icat eden sürünür-mola

  Çerkezler de bindi-mola atına
  Yarım liram olsa vermem tütüne
  Dinlen ağalar, bu tütünden kötü ne?
  Bedene bir şifa verilir-mola

  Mehemmed’in sözü haklı değil mi?
  Kişiyi gezdiren aklı değil mi?
  Şimdi ayıngalar saklı değil mi?
  Üfeleme müfeleme bulunur-mola

  ÇAM AĞACI’NIN HAL DİLİ DESTANI
  Benim adım çam ağacı
  Güzel görünüp dururum
  Ağaçların seyyahıyım
  Emir sarınıp dururum

  Aşağı olur köklerim
  Kendim fenadan saklarım
  Tesbih çeker budaklarım
  Şükrümü kılıp dururum

  İrençberler koşar kağnı
  Çekilirler önlü, sonlu
  Ben gibi yük çeken var mı?
  Urgan sarınıp dururum

  Okumla düşman yıkarlar
  Kovam ile su çekerler
  İğim ile ip bükerler
  Yunup, arınıp dururum

  Beni bir dağda sezerler
  Etimden derim yüzerler
  Tahtama kalem yazarlar
  Surete girip dururum

  Dağdan indim ovalara
  Bergüzar oldum beylere
  Köprüler oldum çaylara
  Gerinip, sünüp dururum

  Hatayi’yem oldum budak
  Camilere oldum direk
  Fırınlara süngü, kürek
  Yanıp tutuşup dururum

  HEP ORAYA GİDİYORUZ

  Satılmışlar, Ramazanlar
  Haktan korkan, korkmayanlar
  Padişahlar, Süleymanlar
  Hep oraya gidiyoruz

  Kimi imam, kimi hatip
  Kimi savcı, kimi kâtip
  Mülkü bedavaya satıp,
  Hep oraya gidiyoruz

  İster Bağdat, ister Fizan
  Nerde Fikret, nerde Neyzen
  Emmim, dayım, halam, teyzem
  Hep oraya gidiyoruz

  Saklansak ta köşe, köşe
  Gidiyoruz kalka, düşe
  Kezban, Döndü, Elif, Ayşe
  Hep oraya gidiyoruz

  Kimisi var, gonca güllü
  Kimileri, dudu dilli
  Dost ( Hakiri ) adres belli
  Hep oraya gidiyoruz

  Hakir-i = Hasan Çerçioğlu

  Not: Destanlar Seyitgazi Aslanbeyli Köyüne ait olup, Öğretmen Cafer Koç’un arşivinden alınmıştır

  KERBELA’NIN BACILARI

  Bacılar binmiş deveye
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vah Hüseyin diye diye
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Kerbela’nın bacıları
  Hiç bitmiyor acıları
  Fatmana’nın kuzuları
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Yezit vermiş beratını
  Şimir sürmüş kır atını
  Sait asmış suratını
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Bacılar çıplak devede
  Elleri kalkmış havada
  Hepsi de binbir duada
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Hepsi de bacı bunların
  Halleri acı bunların
  Çalınmış tacı bunların
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Zeynep Bacı feryat eder
  Gülsüm’üm karalar giyer
  Abbas diye ah,vah eder
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Leyla ağlar Aliekber’im
  Ah benim bitmez dertlerim
  Dayanmıyor yüreklerim
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Sakine yolar başını
  Durmaz döker gözyaşını
  Şimir vurur kırbacını
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Mansur gibi asıldılar
  Kurban gibi kesildiler
  Nesim(i) gibi yüzüldüler
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Kırmızı Hoca^nın sözü
  Kan ağlıyor iki gözü
  Çöllerde bırakma bizi
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Mustafa Kırmızı (Merhum emekli öğretmen)

  TİLKİ DESTANI
  Tilki kümes kapısını çevirdi
  Horoz kuyruğunu kora değirdi
  Sıktı boğazını tavuk bağırdı
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  Tilki geldi bizim evin önüne
  Mevla’m vereyidi tatlı canına
  Biz uyandık tavukların ününe
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  Seğirtti tavuğun ününü duyan
  Kümesin içinde kopmuş bir figan
  Verme koca horoz kapıya dayan
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  Tavukların tüneğine tünedi
  Saca koydu kuyruğunu, kanadı
  Tilki göttü tavuklarım komadı
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  Dört horozum birbirine eş idi
  Küçük horoz cümlesine baş idi
  Tilki geldi tavuklarım taşıdı
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  Tilki sürdü tavukların sürüsün
  Taşımaktan yiyemedi birisin
  Düşünüyor nasıl alsam gerisin
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  Tilki geçti tarlaları beriye
  Göttü ikisini döndü geriye
  On tavuğu katamadım sürüye
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  Korkusundan ötmez oldu horozum
  Götürmüş yarısın,komuş birazın
  Kör olası bana mıydı garazın
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  Yağar yağmur evin önü denizlik
  Bu yıl bu tilkide var bir domuzluk
  Böyle gider ise komaz damızlık
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  Açık bulsa girse gelse kapımdan
  Tutayıdım yaş meşenin sapından
  Hiç kimseler gelemedi hakından
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  Ardıçtandır kümesimin direği
  Lüp lüp eder ak tavuğun yüreği
  Hiç kalmadı civcivlerin süreği
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  Sağlam idi kümesimin yapısı
  Örtülmedi açık kaldı kapısı
  Hiç kalmadı ak tavuğun hepisi
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  Tilki, buralarda var mı bildiğin?
  Hiç yoğudu beş on yıldır geldiğin
  Sen de bildin benim gafil olduğum
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  Evimizin önünde yığın odunlar
  Tilki geldi etrafını adımlar
  İnşallah kürkün giysin kadınlar
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  Geceleri karanlıktır havası
  Geldi baktı yalnız buldu kümesi
  Geldi pencereye dinledi sesi
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  Kümes kapısına taktı solluğu
  Nerde kaldı yumurtanın bolluğu
  Tilki dağ başında yaptı folluğu
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  Tavuklarım bir kazanda kaynadı
  Tilki aştı menzilini boyladı
  Sakine Hatun’da destan söyledi
  A komşular, burdan tilki geçti mi?

  EZELİ KURDULAR ERKANI YOLU
  Ezeli kurdular erkanı yolu
  Bu yolun sahibi Muhammed Ali
  Pirimi sorarsan Bektaş-ı Veli
  Ali Veli gibi er bulunur mu?
  Oturmuş mürşidler dolu içerler
  Dillerinden dürr ü gevher saçarlar
  Günahlının günahından geçerler
  Kusursuz günahsız kul ulunur mu
  Mürşidler oturmuş yerli yerine
  Kimse eremedi Ali sırrına
  Hep dikildik erenlerin darına
  Mansur’un çektiği dar bulunur mu?
  Biz de içelim kırklar içtiği demden
  Gönülde kalmasın kaygıdan gamdan
  Hatice Fatıma girdiği cemden
  Arasalar böyle cem bulunur mu?
  Cem cemiyet cümle şeyden uludur
  Ayn-ı cem kardeşler Ali kuludur
  Üstümüzde duran kudret elidir
  Böyle bir mübarek el bulunur mu?
  Erenlerin yolu bir gizli sırdır
  Her ne arar isen orada vardır
  Cümle cem ehlinde gönüller birdir
  Arasan birinde gam bulunur mu?
  Üçler beşler o kapıyı açtılar
  Muhabbete misk ü anber saçtılar
  Haklıyı haksızı orda seçtiler
  Suçlu olanlara yer bulunur mu?
  Beni mest eyledin meyi içirdin
  Fırsatın var iken elden kaçırdın
  Doksan beş yaş ile günün geçirdin
  Geçen günler gibi gün bulunur mu?
  Sakine Hatun der varabilirsen
  Can gözün açup da görebilirsen
  Bu sözün fehmine erebilirsen
  Bundan büyük sana ün bulunur mu?

  Aciz kaldım pirelerin elinden

  PİRE DESTANI
  O pireler neler getti başıma
  Kimse bilmez sohbetinden dilinden
  Hepisi yumuştu, girdi aşıma

  Köşe başlarına kurdum kerevet
  Pirenin elinden olayım rahat
  Tahta kehlesini (kehle=bit)görmek kerahat(iğrençlik)
  Yine kanım mı değdi, inci dişine

  Pirenin elinden kurdum berseki
  Ben çıkmadan geldi çıktı bir teki
  Onu gördü geldi, hep gerideki
  Hepsi de düştü benim peşime

  Pireler buldular benim izimi
  Tuttum birisini kırdım dizini
  Ova,ova hem çıkardım gözünü
  Pireler geliyor eli düşene

  Pireler hep alayını topladı
  Beşi geldi başucumda bekledi
  Biri geldi, yatağımı yokladı
  Vardı gitti haber verdi eşine

  Pireler de geliyordu yel gibi
  Dereden tepeden akan sel gibi
  Satın alınmış eli bağlı kul gibi
  Hepisi de divan durdu karşıma

  Kimisi çıkıyor ambar üstüne
  Birimizi uyutmamak kastına
  Hep çağırdı yaranına, dostuna
  Hepisi yığıldı benim başıma

  Pireler de alayını bağlattı
  Pire beni sabaha dek ağlattı
  Soktu iğnesini sinem dağlattı
  Hepisi yumuştu gözüm yaşına

  Tuttum pireleri yere uçurdum
  Birin öldürmeden birin kaçırdım
  Uyumadan bir geceyi geçirdim
  Hepisi gülüştü benim keşime(keş=aptal)

  Çoban tutsak pireleri gütmeye
  Müşteri bulunmaz alıp satmaya
  Sol böğrüme vuruncağız tekmeye
  Kırayazdı kaburgamı, döşümü

  Pireleri mencilise koysalar
  Herkes gelip intikamın alsalar
  Eğer benim öldüğümü bilseler
  Gelecekler mezarımın başına

  Pirenin çokluğu vardır eşikte
  Çoluğu çocuğu bulur beşikte
  Tüyleye, tüyleye kalkar döşekte
  Hak onara pirelerin işini

  Akşam olur bir araya toplanır
  Sabah olur yorgan döşek yoklanır
  Karnı doyar hiç görünmez, saklanır
  Birisinin göremedim başını

  Eve girsem üzerime sarılır
  Birini öldürsem bini darılır
  Kış gelince fil cümlesi kırılır
  Tutabilsen bu yazın da kışını

  Hiçbir alaca yok hepisi kara
  Vurdular sineme, açtılar yara
  Buna kimse bulamadı bir çare
  Fayda yoktur, ne söylesek boşuna

  Bir elinde iğne bir elinde biz
  Şükür ellerinden kurtuldum ucuz
  Sakine Hatun’u etmişler aciz
  Kerpetenler değsin inci dişine

  2

  TİRYAKİ DESTANI
  Tiryaki ağalara destan söylesem
  Acep bu sözüme darılır-mola
  Kızıl üzüm alsam koysam cebine
  Gözü tabakadan ayrılır-mola

  Tabaka ambardır, ağızlık, yaba
  Kimi ince sarar, kimisi kaba
  Darağacı kurulsa etmezler tövbe
  Sabretsek az biraz durulur-mola

  Kâğıt tükenirse hazır lülesi
  Mındar tütün tiryakinin belası
  İçmemesi hepisinin alası
  Sabretsek az biraz durulur-mola

  Kaba kâğıt acı verir dumanı
  Öksürük gelirse vermez amanı
  Bağrı saz çalar, döşü kemanı
  Otuz iki makam vurulur-mola

  Zenginler de bir tarafa geçerler
  Fukarayı ayırırlar, seçerler
  Kimi ayıngayı, kimi paket içerler
  Bu da mahşer günü sorulur-mola

  Tiryaki tütünü zaten çok sever
  Birini sararken birini ever(çiğner)
  Tütün tükenirse karısın döver
  O da erkeğim diye gurulur-mola

  Tütünün iyisi altın ettirir
  Tükenirse por yavşanı (ot) kattırır
  Sırtındaki gömleğini sattırır
  Bunu icat eden sürünür-mola

  Çerkezler de bindi-mola atına
  Yarım liram olsa vermem tütüne
  Dinlen ağalar, bu tütünden kötü ne?
  Bedene bir şifa verilir-mola

  Mehemmed’in sözü haklı değil mi?
  Kişiyi gezdiren aklı değil mi?
  Şimdi ayıngalar saklı değil mi?
  Üfeleme müfeleme bulunur-mola

  ÇAM AĞACI’NIN HAL DİLİ DESTANI
  Benim adım çam ağacı
  Güzel görünüp dururum
  Ağaçların seyyahıyım
  Emir sarınıp dururum

  Aşağı olur köklerim
  Kendim fenadan saklarım
  Tesbih çeker budaklarım
  Şükrümü kılıp dururum

  İrençberler koşar kağnı
  Çekilirler önlü, sonlu
  Ben gibi yük çeken var mı?
  Urgan sarınıp dururum

  Okumla düşman yıkarlar
  Kovam ile su çekerler
  İğim ile ip bükerler
  Yunup, arınıp dururum

  Beni bir dağda sezerler
  Etimden derim yüzerler
  Tahtama kalem yazarlar
  Surete girip dururum

  Dağdan indim ovalara
  Bergüzar oldum beylere
  Köprüler oldum çaylara
  Gerinip, sünüp dururum

  Hatayi’yem oldum budak
  Camilere oldum direk
  Fırınlara süngü, kürek
  Yanıp tutuşup dururum

  HEP ORAYA GİDİYORUZ

  Satılmışlar, Ramazanlar
  Haktan korkan, korkmayanlar
  Padişahlar, Süleymanlar
  Hep oraya gidiyoruz

  Kimi imam, kimi hatip
  Kimi savcı, kimi kâtip
  Mülkü bedavaya satıp,
  Hep oraya gidiyoruz

  İster Bağdat, ister Fizan
  Nerde Fikret, nerde Neyzen
  Emmim, dayım, halam, teyzem
  Hep oraya gidiyoruz

  Saklansak ta köşe, köşe
  Gidiyoruz kalka, düşe
  Kezban, Döndü, Elif, Ayşe
  Hep oraya gidiyoruz

  Kimisi var, gonca güllü
  Kimileri, dudu dilli
  Dost ( Hakiri ) adres belli
  Hep oraya gidiyoruz

  Hakir-i = Hasan Çerçioğlu

  Not: Destanlar Seyitgazi Aslanbeyli Köyüne ait olup, Öğretmen Cafer Koç’un arşivinden alınmıştır

  KERBELA’NIN BACILARI

  Bacılar binmiş deveye
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vah Hüseyin diye diye
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Kerbela’nın bacıları
  Hiç bitmiyor acıları
  Fatmana’nın kuzuları
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Yezit vermiş beratını
  Şimir sürmüş kır atını
  Sait asmış suratını
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Bacılar çıplak devede
  Elleri kalkmış havada
  Hepsi de binbir duada
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Hepsi de bacı bunların
  Halleri acı bunların
  Çalınmış tacı bunların
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Zeynep Bacı feryat eder
  Gülsüm’üm karalar giyer
  Abbas diye ah,vah eder
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Leyla ağlar Aliekber’im
  Ah benim bitmez dertlerim
  Dayanmıyor yüreklerim
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Sakine yolar başını
  Durmaz döker gözyaşını
  Şimir vurur kırbacını
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Mansur gibi asıldılar
  Kurban gibi kesildiler
  Nesim(i) gibi yüzüldüler
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Kırmızı Hoca^nın sözü
  Kan ağlıyor iki gözü
  Çöllerde bırakma bizi
  Gidiyorlar Şam’a doğru
  Vardılar akşama doğru

  Mustafa Kırmızı (Merhum emekli öğretmen)

  Yorum tarafından YILMAZ KIRMIZI | 26 Mayıs 2009 | Cevapla

 2. YILMAZ KIRMIZI:0555 602 44 27
  ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ THM ŞEFİ
  ( SAKİNE HATUN UN TORUNU )

  Yorum tarafından YILMAZ KIRMIZI | 26 Mayıs 2009 | Cevapla

  • Tesekkurler sayin Kirmizi….

   Yorum tarafından nazenin | 28 Mayıs 2009 | Cevapla

 3. benim dedemin babaannesi dedem hakkı kargın

  Yorum tarafından semra | 1 Mayıs 2013 | Cevapla


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: