Düşünce Denizi

Bektaşi Nefesleri- Yunus Emre’den…

İlim İlim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır

Okumaktan murat ne
Kişi Hak’kı bilmektir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru emektir

Okudum bildim deme
Çok taat kıldım deme
Eğer hak bilmezisen
Abes yere yelmektir

Dört kitabın manası
Bellidir bir elifte
Sen elifi bilmezsin
Bu nice okumaktır

Yiğirmi dokuz hece
Okursun uçtan uca
Sen elif dersin hoca
Ma’nisi ne demektir

Yunus Emre der hoca
Gerekse bin var hacca
Hepsininden iyice
Bir gönüle girmektir.

Reklamlar

30 Mayıs 2007 Posted by | Bektashi- Alevi, Nefesler, Uncategorized | Yorum bırakın

Bektaşi Nefesleri- Kaygusuz’dan…

Evliyadan gelen kelam, okunan Kur’an değil mi?
Gerçek Veli’nin sözleri, sureti rahman değil mi?

Çün seni Hak yarattığı kendüye mir’at ettiği
Tecelli-i zat ettiği sureti insan değil mi?

Hak haberin dinleyene, candan kabul eyleyene
Hakkı bilip anlayana, sözümüz burhan değil mi?

Gerçek elini tutmayan gönlün ana pektirmeyyen
Hakkı batılı seçmeyen, cahilü nadan değil mi?

Ey Kaygusuz halin nola, gitmez isen doğru yola,
Hak kerem etse bir kula, hakikat ayan değil mi?

30 Mayıs 2007 Posted by | Bektaşilik ve Alevilik, Nefesler | Yorum bırakın

Bektaşi Nefesleri- Serayi (Kaygusuz Abdal)

Bazı nefeslerinde Kaygusuz Abdal “Serayi” mahlasını kullanır. İşte onlardan biri:

Yamru yumru söylerim
Her sözüm kelek gibi
Ben avare gezerim
Sahrada leylek gibi

İşim kalb sözüm yalan
Ben değil adım filan
Bu halk insana derim
Sözümü gerçek gibi

Aşk kuşları derilse
Aşktan dane verilse
Usulüm toya benzer
Avazım ördek gibi

Terketmedim benliği
Bilmedim insanlığı
Suretim adem veli
Her huyum eşek gibi

Arifler sohbetinde
Marifet söyleseler
Ben de hemen düşünmem
Ürerim köpek gibi

Gerçi Hakk’ın kalkıyım
Marifetsiz aylakım
Arifler sohbetinden
Kaçarım ürkek gibi

Bu marifet ilminden
Haberim yok cahilim
Benden mana sorsalar
Sözlerim sürçek gibi

Aşıklar can içinde
Aşikar gördü Hakk’ı
İşitmenin manası
Olmaya görmek gibi

Miskin Serayi kıydın
Kul oldun sen nefsine
Senin hırsü hevesin
Tuttu seni fak gibi

Notlar:
Toy- güzel bir kuş
Avaz- ses
sürçek- sürçen, ayağı bir yere takılan
Hırs ü hevesin- hırsın ve hevesin
Fak-tuzak
Usul- boy

28 Mayıs 2007 Posted by | Bektaşilik ve Alevilik, Nefesler | Yorum bırakın

Kadınlarımızı kim temsil edecek?

image0014.jpg
Kendine güvenen bir ulus, kararlılıkla hareket edince, neleri başaramaz ki!
Aslında şu küçük karikatür bile, kendimize inanır, savlarımızı başımız dik bir şekilde savunur, kararlılık gösterirsek, haklı olduğumuz yerde haklılığımızı kabul ettirebileceğimizi gösteriyor.

Tandoğan, Çağlayan, Gündoğan derken, halk istedi CHP ve DSP el sıkıştı…
Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde’da yayımlanan bir karikatür ise Türkiye’nin yükselen sesi ve gerçek kimliğini ön plana çıkarmak durumunda kaldı. Görmezden gelemediler…

Ancak, şu sıralarda özellikle internet ortamında, ABD’de yapılacak 3. Kadınlar Barış Konferansında Türkiye’yi temsilen konuşmacı olarak Merve Kavakçı’nın seçilmiş olduğu haberi dolaşıyor. Artık sessiz kalmayan, eski sessiz kalabalık ise, bu durumu protesto ediyor. Konferansla ilgili siteye protesto mektupları yağıyor. Mektuplar özetle, Merve Kavakçı’nın Türkiye’nin çok büyük çoğunluğunu oluşturan laik kadınları hiçbir şekilde temsil edemeyeceğini, kaldı ki, kendisi Amerikan vatandaşı olduğu için Türkiye’yi de temsil etme yetkisi bulunmadığını belirtiyor…

Konferansla ilgili site şöyle:
http://www.womenspeaceconference.org/

Siteye gönderilen protesto mektuplarından bir örneği aşağıda ilginize sunuyorum:
———–
To Whom It May Concern

I have heard that Merve Kavakci is a key note speaker on 3rd
International Women’s Peace conference in Dallas, TX in July.

Merve Kavakci was ousted from the Turkish Parliament because she had
the citizenship of USA and lied to the Parliament and to Turkish Nation.

Kavakci can hardly represent few women in Turkey, who are working
systematically against the secular and modern democratic system in
Turkey founded by Mustafa Kemal Ataturk.

Therefore, I would like to point out that I have an objection for her
to participate a meeting claiming that she is representing us. She
works for the United States of America, so she can only represent USA
and its projects of `Greater Middle East` and`Mild Islam` in the
Middle East.

I reiterate Merve Kavakci cannot and should not represent Turkey in
any international meeting and cannot and should not speak for us,
secular people of modern Turkey.

I hope that Kavakci shall not speak in your conference on behalf of us.

Please can convey my message to American citizen of Kavakci.

Thank you for your time and cooperation.

Regards
———

Sizce Merve Kavakcı’nın mitinglerdeki Türk kadınlarını temsil etmesi mümkün mü?

Bizim kadınlarımız farklıdır, sabırlıdır ama, bir yere kadar…aptal yerine konmaya pek gelemez…

Artık söz, sakin, sessiz, nazenin kalabalığın…

Sevgiyle kalın…
Nazenin…

18 Mayıs 2007 Posted by | kadın, Siyasal hayat | Yorum bırakın